top of page
WhatsApp Image 2020-12-08 at 3.26.16 PM.

פרוזה ושירה

בשנות חיי גיליתי מגוון רב של אנשים. הדמויות שבחרתי בסיפוריי, הן אלה שנגעו לליבי. 

בחרתי לכתוב בגוף ראשון כמספרת, זה אפשר לי לספר מחוויות ההווה, מעיניהם של בני דורי ילידי הארץ, ובאותה עת לדבר על העבר באמצעות סיפורי ההורים דור המייסדים, בוני הארץ. כמו כן התאפשר לי להביט קדימה דרך סיפורי הילדים והנכדים. 

שילבתי וחיברתי מקרים וסיפורי חיים, דרכם, הועשרתי והיטבתי לראות, לחוש ולספר מקרים אישיים קולקטיביים, שנראו בעיני רפלקציה לתהליכים בין דוריים. 

bottom of page