top of page

.משמעות הסליחה הדיבור והשיחה

משמעות הסליחות בין ראש השנה ליום הכיפורים, לדעתי הם הקישורים, החיבורים והדיבורים בין האנשים.😊 ספור קטן על אי הבנה גדולה, שמסביר בענק מצב שנוצר, במקרה שהיה ועבר. מעשה שהיה; לפני שנתיים פגשתי משהי שזמן רב לא התראנו, מן מפגש חברות שהשיגרה לא מאפשרת מספיק להתראות. בין המילים היא אמרה משפט: "לא יצא להיפגש מאז שעברתי מולך ברחוב לא הסתכלת עלי, ולא אמרת שלום - נפגעתי והלכתי". לרגע נדהמתי, 😳ממש הופתעתי, מקרה כזה לא זכרתי. אני משיבה שלום גם למי שאינני מכירה, כי הייתה לי תקופה שהדחקתי את הצורך להרכיב משקפיים, עם הזמן היה לי קשה יותר ויותר בקריאה, וגם בראייה מרחוק, זה הגיע לכך שלא זיהיתי אנשים עד שהתקרבתי..... הבנתי.... אולי לא ראיתי אותך, הסברתי... המשכנו לפטפט כמובן שנפרדנו בחיבוקים וחיוכים. 👩‍❤‍‍👩 מאז גיליתי את יתרונות המשקפים, ומתייחסת אליהם כאל תכשיט.🤓 בהמשך חשבתי לעצמי אולי יש עוד אחרים שחושבים ש... מכאן כבר הכל ברור, חשוב מאד הדיבור והקישור. לקראת יום כפור מספרת את הספור, כדי להדגיש מעבר לסליחה, את משמעות הדיבור והשיחה.

פוסטים אחרונים
פוסטים קודמים לפי תאריך
עקבו אחרי בפייסבוק
  • Facebook Social Icon
  • Facebook Social Icon
bottom of page