top of page

את הספר כתבתי בהשראת נכדי השלישי איתמר
שטוב ליבו, אהבתו לזולת ודרכו הייחודית והנבונה בחברת הילדים, בשיתוף, בגישור, ביצירתיות וביכולת לשלב את הדמיון במשחק,
מרשימים את הסובבים אותו.  
"הפיקניק של איתמר עוסק" במצבים מחיי היום יום של ילדים.  
כיצד פותרים ויכוחים בדרך של פשרה, ואיך מתאימים את ההתנהגות, למצבים שונים במסגרת חברתית או משפחתית, בבית או בסביבה.
פיקניק הוא מפגש חברים בו מפטפטים, משחקים וגם אוכלים.
סיפורנו הוא דוגמא לאחד מהמצבים המוכרים שהורים חווים, ומראה שיש לכל מקרה כמה רעיונות ופתרונות שונים.
הספר עובד להצגת ילדים מבוקשת - "פיקניק ישראלי".

הפיקניק של איתמר

אני מזמינה אתכם להקשיב לקטע מהספר

Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00

הכרה בערך הפיקניק כמפגש חברתי.

תוך התמקדות בתחומי: אחריות, משפחה, חברה וארץ ישראל.

נושאים נוספים:

יחסי גומלין בחברה ובמשפחה, בגן ובביה"ס.

אחריות אישית, בריאות, בחירה, כמות, מידה, תכנון והכנה.

קבלת מצב נתון בחשיבה חיובית. 

הכרה בצורך במאגרי בחירה והעשרתם.

הכרת מקומות אפשריים, למפגשי חברה ובילוי בבית ובחייק הטבע. 

****נקודות למחשבה****

כמה פעמים קורה לנו ש"ככה פתאום באמצע היום"....

הילד/ה רוצה או בוכה, ודורש כאן ועכשיו. 

מצבים שיכולים להגיע עד מריבות וכעסים,

 אבל אם נשוחח וניתן לילד/ה מגוון אפשרויות ורעיונות לבחירה,

התחושה בעת הבחירה כאילו קיבל/ה את המבוקש. 

****  

כשיוצאים לפיקניק, מי אחראי על מה שייקרה בפיקניק?

מי מכין את האוכל? מי אחראי על הפעילויות והמשחקים? כמה ואיזה לוקחים? ומי מחזיר?

כשמתארחים בביתי- מי אחראי להסביר לחברים את חוקי הבית? 

מי מגשר בין החברים ובני המשפחה? ומה אחריותם של האורחים??

****

חשוב לשתף ולהתייעץ ולא להיכנס למחשבות "לא נעימות" – עם מי כדאי להתייעץ?

ו"תודה" - מה היא?? האם "תודה" היא רק מתנה חומרית? 

מהות הספר - נקודות למחשבה ולשיחה

**להמחשה

גם לעיין בחלק מדפי הספר

bottom of page