top of page

הספר נכתב מנקודת מבטה של ילדה קטנה, ליבת, המתעניינת בגיל, בעצמה ובסביבתה.

 

ליבת רוצה כבר להיות גדולה, בת 8, היא מתייחסת לגילאים ושואלת על ההתבגרות ועל הדורות במשפחה. 

 

ילדים, מטבע הדברים, הם סקרנים ושואלים הרבה שאלות, וככל שישאלו כן ייטב.

 

בספר "ככה אמא אומרת" ליבת שואלת שאלות, מקבלת תשובות, אך פעמים רבות נותרת  עם סימני שאלה.

 

הספר מעניק לילד הקורא מרחב גדול לפיתוח חשיבה מקורית ויצירתית.

ככה אמא אומרת

ככה אמא אומרת.jpg

מהות הספר - נקודות למחשבה ולשיחה

מהות הספר בראיית הדורות במשפחה מעיניה של ילדה קטנה.

היא רוצה להיות גדולה לא מאמינה שאמא הייתה ילדה קטנה.

היא מגלה את אהבת הסבתא ומבינה שאיתה אפשר לפרוץ חוקים

כמו לקבל הרבה ממתקים.

מפנימה ומקבלת שסבתא אוהבת אותה וגם את כל הנכדים האחרים.

מתרגלת להבדיל בין גדולה מבוגרת ואפילו מאוד מבוגרת...

וסבתא זה לא תואר הקשור בחזות החיצונית, אלא בקשר המשפחתי.

אוהבת להיות אצל סבתא ומנצלת מצבים רגשיים, 

נפרדת מאמא בדמעות  וכשאמא הולכת היא וסבתא משחקות וצוחקות.

הקשר בין האמא והסבתא, כמו הקשר בין ליבת לאמא.

אמא אומרת שכשאהיה גדולה, בעוד הרבה שנים, אהיה כמוה. 

מה? אני שואלת, מה? אני אהיה אמא אושרה?

לא, אמא אומרת, את תהיי אמא ליבת. מצחיק אותי...

ואמא אומרת שגם היא תגדל ותהיה סבתא 

אמא אושרה.... סבתא?

אני לא מבינה.

אבל ככה אמא אומרת.

**להמחשה
אני מזמינה אתכם לעיין בחלק מדפי הספר

bottom of page