top of page

ספרי ילדים

"כל ילד הוא אור להוריו" - את הספר כתבתי בהשראת נכדי הרביעי אור.
בספר מודגשת חשיבות האור הפנימי שיש לכל אחד מאיתנו, דרך סיפורו
של הילד אור.
הילד בסיפור רואה את אור השמש ואומר "אור", הוא מכיר את האור הגשמי
החומרי. אור מחייך כל הזמן, כך זה אצלו בחיי היום יום, כמו כל הילדים.
החיוך הוא דרכו לבטא את הרגשתו ותחושתו הטובה.
אמו של הילד מספרת לו על האור הפנימי, התחושות מובנות בתוכנו מינקות
עד בגרות. הזכות, הרשות והאפשרות לבחור ברגש הטוב המאיר, או ברגש
העצב החשוך, היא על פי רצוננו, באחריותנו.
עוד מגלה האם לבנה שהוא האור שלה, האור שבה.
"אתה האור שבי, והאור שבליבך באחריותך, לבחירתך, תמיד איתך, האור בך."

אני אור כאילו ספר.png

את הספר כתבתי בהשראת נכדי השלישי איתמר
שטוב ליבו, אהבתו לזולת ודרכו הייחודית והנבונה בחברת הילדים, 
בשיתוף, בגישור, ביצירתיות וביכולת לשלב את הדמיון במשחק,
מרשימים את הסובבים אותו.  
"הפיקניק של איתמר עוסק" במצבים מחיי היום יום של ילדים.  
כיצד פותרים ויכוחים בדרך של פשרה, ואיך מתאימים את ההתנהגות, 
למצבים שונים במסגרת חברתית או משפחתית, בבית או בסביבה.
פיקניק הוא מפגש חברים בו מפטפטים, משחקים וגם אוכלים.
סיפורנו הוא דוגמא לאחד מהמצבים המוכרים שהורים חווים,
ומראה שיש לכל מקרה כמה רעיונות ופתרונות שונים.
הספר עובד להצגת ילדים מבוקשת - "פיקניק ישראלי".

את הספר כתבתי בהשראת נכדתי האמצﬠית שחר,

הספר נכתב כספר המשך לספרי "בתאבון מאבות המזון".

 

בהתאם למודﬠות ההולכת וגוברת בשיח הציבורי לתזונה בריאה, עוסק גם ספרי זה "המסיבריא שלי", באחריות האישית לאכילה נכונה ובאפשרויות הבחירה הגלומות בו.

 

מילות המפתח הן-  כמות, מידה, איזון וגיוון, בחיי היום יום כמו גם במסיבות ואירוﬠים, תוך התייחסות לאכילה נכונה כאל אורח חיים שבשיגרה.

 

"...תזכרו שהכּל זה ענין של מידה. כן, מותר שוֹקוֹלד ואפילו גלידה, כמעט כל מרכיב אפשרי, וכיף לפעמים גם לקנח בפרי..."

המסיבריא שלי

את הספר כתבתי בהשראת נכדתי הבכורה הילה, שהתחילה לשאול ורצתה לדﬠת. 

 

הספר אינו מכתיב מה מותר ומה אסור לאכול, אלא מתייחס למודﬠות לתזונה ולאכילה נכונה.

 

המילים המובילות בספר הן: "אפשר לבחור מהכל׳׳.
חשובה המידה, הכמות, חשוב האיזון והגיוון.


בדרך פשוטה וילדותית נוגﬠים בנושאים כמו: אכילה, שתיה ופﬠילות גופנית. 

הספר עובד להצגת ילדים מבוקשת הנודדת בגני הילדים בהצלחה רבה.

בתיאבון מאבות המזון.jpg

הספר נכתב מנקודת מבטה של ילדה קטנה, ליבת, המגלה עניין רב במגוון נושאים:  בגיל, בעצמה ובסביבתה,

היא מתייחסת ושואלת על התבגרות ועל הדורות במשפחה.

 

ילדים מטבעם שואלים הרבה שאלות, וככל שישאלו כן ייטב.

 

בספר "ככה אמא אומרת" ליבת שואלת שאלות, מקבלת תשובות ונותרת לﬠתים, עם סימני שאלה.

סמני השאלה האלה מעניקים לילד הקורא מרחב גדול ומרתק למחשבה יצירתית.

ככה אמא אומרת.jpg
bottom of page