top of page
אני אור

"כל ילד הוא אור להוריו" - את הספר כתבתי בהשראת נכדי הרביעי אור.
בספר מודגשת חשיבות האור הפנימי שיש לכל אחד מאיתנו, דרך סיפורו
של הילד אור.
הילד בסיפור רואה את אור השמש ואומר "אור", הוא מכיר את האור הגשמי
החומרי. אור מחייך כל הזמן, כך זה אצלו בחיי היום יום, כמו כל הילדים.
החיוך הוא דרכו לבטא את הרגשתו ותחושתו הטובה.
אמו של הילד מספרת לו על האור הפנימי, התחושות מובנות בתוכנו מינקות
עד בגרות. הזכות, הרשות והאפשרות לבחור ברגש הטוב המאיר, או ברגש
העצב החשוך, היא על פי רצוננו, באחריותנו.
עוד מגלה האם לבנה שהוא האור שלה, האור שבה.
"אתה האור שבי, והאור שבליבך באחריותך, לבחירתך, תמיד איתך, האור בך."

אני אור

69.00 ₪מחיר
  • הספר מכיל קטע קול הניתן לשמיעה באמצעות סריקת ברקוד

bottom of page