top of page
בין הדורות

הספר "בין הדורות" הינו אוסף סיפורים, 

שמהותם רפלקציית מצבים דומים בתקופות שונות בארץ ישראל. 

תמונת מראה ללא הבעת דעה, של השינויים בהלכי הרוח והשיח הציבורי, 

בחברה ובמשפחה לאורך השנים והדורות בארץ.

מרתק לראות דרך עלילת הסיפורים מסורות ומנהגים שהיו וחלפו, 

מול הטמעת דפוסי התנהגות חדשים, 

שנוצרו בעקבות השינויים וההתפתחות בארץ.

מעניינת נקודת המבט ההיסטורית, ומעניינת במיוחד נקודת המבט מההווה וקדימה, 

בה מתהווים השינויים ומתחלפים במרחקים קצרים, 

לא לאורך שנים ודורות, אלא במרחקים של חודשים ושבועות.

במעגלי החיים מקומם המסורתיים של דמויות, אנשים וערכים הם בני חלוף, 

ומשתנים בהתאם לתקופה, למצב הכלכלי, החברתי, התודעתי ושינויי הטכנולוגיה. 

יחד עם זאת נותרו מנהגים המתקיימים ביחסים הבינאישיים,

 בחברה ובמשפחה לטוב ולרע, הטבועים בנו עד עצם היום הזה, 

ויש כאלה המעוררים תהיות ומחשבות.

בין הדורות

55.00 ₪מחיר
    bottom of page