top of page

"כל ילד הוא אור להוריו" - את הספר כתבתי בהשראת נכדי הרביעי אור.
בספר מודגשת חשיבות האור הפנימי שיש לכל אחד מאיתנו, דרך סיפורו
של הילד אור.
הילד בסיפור רואה את אור השמש ואומר "אור", הוא מכיר את האור הגשמי החומרי. אור מחייך כל הזמן, כך זה אצלו בחיי היום יום, כמו כל הילדים.
החיוך הוא דרכו לבטא את הרגשתו ותחושתו הטובה.
אמו של הילד מספרת לו על האור הפנימי, התחושות מובנות בתוכנו מינקות עד בגרות. הזכות, הרשות והאפשרות לבחור ברגש הטוב המאיר, או ברגש העצב החשוך, היא על פי רצוננו, באחריותנו.
עוד מגלה האם לבנה שהוא האור שלה, האור שבה.
"אתה האור שבי, והאור שבליבך באחריותך, לבחירתך, תמיד איתך, האור בך."

אני מזמינה אתכם להקשיב לקטע מהספר

אני אור

אני אור כאילו ספר.png
Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00

"כל ילד הוא אור להוריו".

 הילדים בנות ובנים כולם הם "אור בעולם", 

בצורתו הגשמית החומרית כ"אור השמש" המאירה את כולם,

ובהווייתו כמו "האור הגנוז" בתוכנו בני האדם.

מהותו של הספר באפשרות הבחירה היומיומית של כל אחד ואחת.

הדרך להראות את "האור הפנימי" באמצעות התנהגות ומעשים, 

באחד מסמלי "האור" הבולטים שהם החיוכים.

הכרת הביטוי "האור הפנימי". הכרת אפשרות הבחירה, כזכות, ואחריות אישית

לייצור בתוכו את "האור" ולהאיר את חייו.

הפנמת האפשרות להתמקד בחשיבה חיובית במצב נתון, והתאמת פעולה חיובית בתגובה,

במסגרת היחסים הבינאישיים בחברה, במשפחה, בגן ובביה"ס.

הילד בסיפור מחייך כל הזמן, כך זה אצלו ביום יום כמו כל ילד, באינטואיציה הטבעית שלו.

ברגעים פחות נעימים כשמשהו קורה, מכה או כאב, הוא מוחה דמעה מתגבר ומחייך.

החיוך הוא דרכו לבטא את הרגשתו ותחושתו הטובה, החיוך הוא אחד מסמלי ה"אור".

התחושה הטובה נמצאת בנו כל הזמן, גם תחושות אחרות מובנות בתוכנו מינקות עד בגרות. 

הזכות, הרשות והאפשרות לבחור ברגש הטוב המאיר, או ברגש העצב החשוך, 

בידנו, על פי רצוננו, באחריותנו.

בספר מומחשת אפשרות הבחירה על ידי בלוני "סמיילי". כל ילד/ה בוחר בלון על פי תחושתו. 

בסיום הספר אמו של הילד אור, מספרת לו על האור שבלב. 

ועוד האם מגלה שהאור שלה, זה הוא, בנה, הוא האור שבה, הוא שמביא לה את חיוכה:

"אתה האור שבי" האם אומרת 

"האור בליבך באחריותך, לבחירתך, תמיד איתך, האור בך."

מהות הספר - נקודות למחשבה ולשיחה

**להמחשה

גם לעיין בחלק מדפי הספר

bottom of page